Preguntas máis frecuentes (FAQ)

Parte 1. Platega, acceso ao sistema e navegación..

PLATEGA é a Plataforma de Teleformación de Galicia. PLATEGA é unha forma de educación xurdida co desenvolvemento das tecnoloxías da información e da comunicación. O seu fundamento é aproveitar a facilidade de distribución de materiais formativos e as ferramentas de comunicación das redes informáticas para crear un contorno de ensino e aprendizaxe. Deste xeito, e mediante unha conexión á rede Internet, os usuarios poden realizar actividades interactivas, acceder aos materiais precisos para adquirir o coñecemento, recibir axuda, realizar comunicacións ou avaliar o seu progreso.

Dependendo da natureza do curso. Diferentes servizos da Consellería de Educación e O.U. ofertan cursos dende esta plataforma. Entre estes inclúense:

Servizo de formación do profesorado.

Pode consultar a información referente aos cursos a distancia e presenciais ofertados por este servizo na dirección:

  Páxina do Servizo de Formación do Profesorado

Os cursos de PLATEGA aparecen asociados co CFR "Servizos Centrais", podendo refinar a busca para a área ou familia tecnolóxica á que vostede pertenza. Pode consultar a seguinte guía rápida sobre como utilizar esta aplicación:

  Guía rápida sobre a aplicación Fprof

Cursos de formación na ferramenta XADE.

Os cursos específicos na ferramenta XADE están destinados tanto a persoal docente como persoal administrativo. Para o persoal docente os cursos ofértanse a través do servizo de formación do profesorado. Pode consultar a información referente aos cursos a distancia e presenciais ofertados por este servizo na dirección:

  Páxina do Servizo de Formación do Profesorado

Os cursos para persoal administrativo ofértanse a través da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), pode consultar información sobre cursos e convocatorias a través da dirección:

  Páxina da Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Debe dispoñer dunha conta de usuario da consellería de educación no Dominio @edu.xunta.es para acceder a PLATEGA. No caso de non dispoñer de unha e non saber como solicitala pode informarse a través da Unidade de Atención a Centros (UAC), por calquera dos seguintes procedementos:

  Procedementos de solicitude de conta de usuario da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Se dispón dunha conta de correo no dominio @edu.xunta.es e aínda así non pode acceder, podería haber moitas razóns, pero a máis probable é que simplemente esquecera o seu contrasinal, estea intentando acceder cun contrasinal equivocado ou o estea escribindo incorrectamente.

Para realizar unha comprobación dos datos da súa conta, pode probar a entrar cos mesmos datos (conta @edu.xunta.es e contrasinal correspondente) noutros servizos da Consellería de Educación como o correo electrónico a través da dirección:

  Acceso á páxina do Correo electrónico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

No caso de non poder acceder tampouco aos demais servizos é que se trata dun problema da súa conta en deberá poñerse en contacto coa Unidade de Atención a Centros (UAC), por calquera dos seguintes procedementos:

  Procedementos de contacto coa Unidade de Atención a Centros (UAC)

Algunhas outras posibilidades son:

 • Ten a súa conta @edu.xunta.es bloqueada? Pode comprobalo entrando no seu correo electrónico na dirección:
    Acceso á páxina do Correo electrónico da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

 • Conteñen o seu nome de usuario ou contrasinal unha mestura de maiúsculas e minúsculas?. Se é así, deberán ser escritas na forma exacta.

 • Están habilitadas as cookies na súa navegador? Debe buscar a opción de habilitar as cookies para o sitio web http://www.edu.xunta.es/platega, na configuración do seu navegador.

 • Se o acceso é adecuado probablemente presentaralle unha páxina co seu curso en branco (baleiro). Se o acceso non é correcto pode comprobar:
 • Ten o teclado activadas as maiúsculas?
 • Intercalou espazos en branco, maiúsculas ou acentos en nome de usuario ou contrasinal? Probe sen eles.

Se non está xa matriculado nun curso, pode atopalo por medio do seu nome e descrición. Se xa está matriculado apareceralle no seu bloque "Os meus cursos".

Mediante o seu bloque "Os meus Cursos" se está dispoñible. Volva á páxina principal a través do enlace "Platega", no menú principal da esquina superior esquerda.

 • Utilice o botón de atrás, ou a lista de páxinas visitadas, do seu navegador, a través da frecha cara á esquerda, na barra de ferramentas do seu navegador na parte superior esquerda ou o botón da parte completamente inferior da páxina do curso.
 • Tamén pode volver á páxina principal a través do enlace "Platega", no menú principal da esquina superior esquerda.

Restaurar un curso dunha versión anterior en Platega non é algo directo, para facelo recomendámoslle seguir paso a paso a Guía para migración de cursos á nova versión de Platega

Dende dispositivos que teñen instalada a versión 5 de Android ao acceder a PLATEGA dende Moodle Mobile aparece o seguinte erro: "Non se pode conectar. Precisa una versión de Moodle 2.4 ou superior".

Isto pasa porque Android 5 non inclúe o certificado oficial da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre "FNMT clase 2 CA" como certificado de confianza, e non o instala directamente polo que precisa dunha instalación manual.

Para realizar a instalación manual cómpre acceder á páxina https://www.sede.fnmt.gob.es/ dende o dispositivo móbil no que vaia a instalar a app e seguir os pasos para almacenar dito certificado nese dispositivo.

Parte 2. Perfil: Datos persoais.

Na barra superior, na esquina dereita aparece o nome de usuario co que se identificou para entrar no sistema como enlace que leva á ventá de edición do seu perfil. Dende alí pode acceder á pestana "Editar información" e corrixilos ou modificalos. Estes datos persoais permiten identificar á persoa só dentro do contorno de PLATEGA, polo que unha vez matriculado na plataforma, estes valores resultan independentes da súa conta de correo ou outros servizos da Consellería de Educación e O.U.

Parte 3. Comunicación dentro de Fpadistancia e nos cursos: Foros e Correo electrónico.

Existen varias opcións de comunicación co seu titor:

 • A través dos foros existentes en cada curso, por exemplo, o foro do módulo ou foro de avisos e anuncios. A comunicación que se realiza nos foros é pública, é dicir, calquera participante no curso poderá ler as súas intervencións no foro ou posts.
 • A través do sistema de mensaxería interna da plataforma tamén coñecido como Chat. As mensaxes enviadas por este medio son privados entre vostede e o seu comunicante, xa sexa o titor ou calquera outro participante
 • A través do correo electrónico, se o titor o permite, utilizando o seu programa de correo habitual ou o correo web da Consellería de Educación e O.U. na dirección: http://www.edu.xunta.es/correo co seu usuario @edu.xunta.es e contrasinal correspondente.

Existen varias opcións:

 • Poida que a súa dirección de correo no seu perfil sexa errónea ou estea deshabilitada.
 • Tamén pode ser que non se subscribira aos foros que xeran correos.

O correo electrónico é esencial para o funcionamento de PLATEGA. Emprégase para manterte informado das novidades. Se queres reducir a cantidade de correos que recibes podes:

 • Editar o seu perfil e cambiar a súa configuración de correo electrónico para recibir só resumos, recibirá así un único correo diario.
 • Cancelar a súa subscripción aos foros non esenciais, aínda que debería ter en conta as recomendacións dos titores.
 • Inhabilitar a súa dirección de correo electrónico no seu perfil, aínda que non é recomendable xa que pode afectar ás comunicacións por parte do seu titor.

Parte 4. Envío de tarefas e cualificacións.

Pode ser que:

 • A tarefa estea pechada neste momento.
 • A tarefa non fora aberta aínda.
 • Xa gravaches algo antes e a configuración impida que repitas as tarefas.

Existen varias formas de acceder a eses comentarios:

 • O método máis corrente consiste en ir ao mesmo sitio, Tarefa, no que enviaches o traballo.
 • Outro método consiste en pulsar no vínculo que se atopa no bloque "Actividades recentes", no caso de que o profesor inclúa ese bloque no seu curso.
 • Un método máis consistiría en acceder ao libro de avaliación e picar no vínculo correspondente á tarefa.
 • Dependendo de como se configurou a tarefa, podes recibir un correo electrónico se foi seleccionado cun vínculo directo ao os comentarios.