Localización e contacto

Dirección

San Lázaro, n.º 107
15707 Santiago de Compostela
A Coruña - Galicia - España


Teléfono:

(34) 981 540 150  (dirección)

(34)981 540 155  - 981540156 (visitas guiadas)

 (34) 981 540 153  (documentación)


Fax: (34) 981 540 154 


Correo electrónico: museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.gal

Facebook museopedagoxicodegalicia

Twitter @mupega