Servizo de Documentación e Recursos Documentais e Informáticos

O Museo Pedagóxico de Galicia ofrece, a aqueles usuarios que leven a cabo investigacións arredor da historia da educación en Galicia, servizos especializados relacionados coa xestión documental, material e científica dos seus fondos.

Será preciso concertar previamente o acceso aos servizos que se indican a  continuación, e  acreditar convenientemente os obxectivos da visita.

Contacto:                               981540153                                             museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.gal