Con ocasión das celebracións propios deste mes relacionadas co mundo do ensino- Día Mundial do Docente, Día do Ensino-, o MUPEGA quere sumarse colocando como peza do mes unha das condecoracións máis relacionadas co maxisterio: A medalla de Alfonso X O Sabio, que premia ó labor meritorio dos docentes.

A medalla exposta pertence á familia de D. Francisco Mayán Fernández, egrexio profesor de Historia do instituto de Mondoñedo que nos deixou no 2012 e que xa tiña doado a este museo parte do seu rico legado.

Nesta ocasión, a súa viúva tivo a ben doar xenerosamente todos os seus títulos e condecoracións para que se garden e expoñan nesta casa común do ensino galego.

A medalla de Alfonso X O Sabio foi implantada polo primeiro goberno de Franco, sendo ministro de Educación. D. Pedro Sáinz Rodríguez, aínda que a idea xa fora posta en marcha polo Rei Alfonso XII pero con outra denominación.


Medalla de Alfonso X El Sabio outorgada ó profesor D.Francisco Mayán Fernández