Descrición da actividade


Título

O portugués a través da literatura

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Especialista na súa materia - Xestión do coñecemento existente.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1903004
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/11/2019  -  09/11/2019
Data límite de inscrición: 17/10/2019
Lugar: Santiago de Compostela - CAFI
Prazas:  29

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511053 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua e literatura galega

511015 - Catedráticos de ensino secundario. Portugués

512009 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Galego

512015 - Catedráticos de escolas oficiais de idiomas. Portugués

590015 - Profesores de ensino secundario. Portugués

590053 - Profesores de ensino secundario. Lingua e literatura galega

592009 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Galego

592015 - Profesores de escolas oficiais de idiomas. Portugués

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2019-2020

Criterios de selección

Obxectivos

1.Achegarlle ao profesorado a lingua portuguesa.

2.Facilitar recursos pedagóxicos para o ensino da literatura e da lingua portuguesas.

3.Fornecer información e propiciar a formación do profesorado.

Contidos

1.A lingua portuguesa.

2.Aproveitamento didáctico da lingua e literatura portuguesas.

3.Recursos didácticos para o coñecemento da lingua portuguesa a través da creación literaria.Prerrequisitos

A actividade impartirase en portugués.


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Rodríguez Pérez, Juan Carlos

Enderezo Electrónico:  xcarlosro@edu.xunta.gal