Descrición da actividade


Título

Metodoloxías activas e integración das TIC na aula de música .

Competencias profesionais

Competente en TIC - Software.

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: P1702036
Centro de formación e recursos: Pontevedra
Temporalización:  13/01/2018  -  13/01/2018
Data límite de inscrición: 04/01/2018
Lugar: CFR Pontevedra
Prazas:  50

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

593 - Catedráticos de música e artes escénicas
594 - Profesores de música e artes escénicas

597035 - Mestres. Música

590016 - Profesores de ensino secundario. Música

Temas e subtemas

CFR orixe - Pontevedra
Plan anual - 2018-2019
Plan anual - 2019-2020
Plan anual - 2021-2022

Criterios de selección

Obxectivos

1.Coñecer metodoloxías activas para traballar a materia de música

2.Integrar ferramentas TAC que faciliten a aplicación de metodoloxías activas nas aulas de música

3.Traballar con dispositivos móbiles na aula de música

Contidos

1.Integración das TIC na aula de música

   1.1.Ferramentas para o traballo colaborativo

   1.2.Ferramentas para a creación e difusión de materiais didácticos musicais

   1.3.Aula virtual para a comunicación, seguimento da aprendizaxe e avaliación

2.Metodoloxías activas

   2.1.Deseño de tarefas para traballar as Competencias clave na aula de música

   2.2.Introdución ao ABP, clase invertida e ludificación

3.Dispositivos móbiles na aula

   3.1.Aplicacións para a aula de música

   3.2.Aplicacións didáctica para profesorado e alumnadoPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Fernández Pérez, María Esther

Enderezo Electrónico:  esterilla@edu.xunta.gal

Programa

Programa metodoloxias activas musica.pdf