Descrición da actividade


Título

Ferramentas TIC para a escola III. Avaliación dos aspectos positivos e negativos.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: P1402019
Centro de formación e recursos: Pontevedra
Temporalización:  06/12/2014  -  06/12/2014
Data límite de inscrición: 04/12/2014
Lugar: Pazo da Cultura. Pontevedra
Prazas:  200

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Mostrar experiencias de éxito no uso das TIC nas aulas, poñendo en contacto ao profesorado cos xeradores de contidos e profesionais TIC

2.Visibilizar a capacidade das industrias culturais galegas para aportar solucións TIC, formación e contidos multimedia para o eido educativo

3.Potenciar unha maior relación entre o colectivo educativo e a industria cultural galega, posibilitando oportunidades de que se desenvolvan coordinadamente contidos dixitais

Contidos

1.Avalición de aspectos positivos e negativos.

2.Presentación de novas ferramentas profesionais.

3.Presentación de iniciativas galegas para a educación ou experiencias de exito nas aulas.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Díaz Rey, Francisco César

Enderezo Electrónico:  francisco.cesardiaz@edu.xunta.gal