Descrición da actividade


Título

Proxectos de aprendizaxe e intelixencias múltiples

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1401021
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  22/10/2014  -  04/12/2014
Data límite de inscrición: 29/09/2014
Lugar: CFR de Lugo
Prazas:  40

Horas totais

Horas presenciais: 21
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Temas e subtemas

Plan anual - 2014-2015

Criterios de selección

Terá preferencia o profesorado dun mesmo centro. Os criterios xerais do plan anual de formación.

Obxectivos

1.Reflexionar sobre a teoría das intelixencias múltiples relacionándoas coas competencias básicas.

2.Analizar a aplicación de novas metodoloxías didácticas que integran as intelixencias múltiples nas actividades de ensino-aprendizaxe, como os proxectos de comprensión ou/aprendizaxe baseada en proxectos.

3.Promover a capacitación do profesorado a través do deseño e posta en práctica de proxectos de aprendizaxe e no uso responsable das TIC.

Contidos

1.Teorías, correntes e modelos que axudan a estruturar a escola que queremos.

   1.1.Neurociencia.

   1.2.Estratexias de pensamento.

   1.3.Intelixencias múltiples e diversidade.

2.Estratexias metodolóxicas de aplicación na aula.

   2.1.Enfoque por proxectos.

   2.2.Aprender a aprender.

3.Novos ecosistemas de ensinanza e aprendizaxe.

   3.1.Licenzas e dereitos de autor.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.gal

Programa

programa_L1401021.pdf