Descrición da actividade


Título

Recursos didácticos do portal educativo do Instituto Galego de Estatística

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1401063
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  26/01/2015  -  19/03/2015
Data límite de inscrición: 14/01/2015
Lugar: En rede
Prazas:  51

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 30
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario

590005 - Profesores de ensino secundario. Xeografía e historia

590006 - Profesores de ensino secundario. Matemáticas

590061 - Profesores de ensino secundario. Economía

Temas e subtemas

Plan anual - 2014-2015

Criterios de selección

1º Ter centro asignado 2º Corpo especialidades 3º Ambito CFR/CAFI 4º Funcionario 5º Antigüedade

Obxectivos

1.Mostrar ao profesorado recursos didácticos de estatística para as aulas de matemáticas, economía e xeografía.

2.Desenvolver a capacidade para traballar con datos reais sobre o contorno e a realidade inmediata dos estudantes.

3.Evitar recorrer a datos irreais para realizar prácticas sobre os conceptos aprendidos.

Contidos

1.A interacción do alumno co seu contorno mediante o emprego de información real. O portal educativo do Instituto Galego de Estatística (IGE).

2.Obtención de recursos e materiais didácticos no portal educativo do IGE: representacións gráficas, actividades multimedia, tests, quebracabezas¿

3.A importancia das representacións gráficas no manexo da información: uso didáctico da folla de cálculo.

4.Interpretación de conceptos de estatística oficial usados habitualmente nos medios de comunicación: paro, inflación, crecemento económico, ....Emprego de recursos periodísticos.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Suárez Filloy, María José

Enderezo Electrónico:  mariajosesf@edu.xunta.gal

Programa

guia_curso_IGE.pdf