Descrición da actividade


Título

Xornadas "escol@TIC.2014"

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Xornadas

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1302005
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  21/03/2014  -  22/03/2014
Data límite de inscrición: 09/03/2014
Lugar: Pazo de Congresos
Prazas:  815

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2013-2014

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Impulsar e apoiar o compromiso do profesorado coa modernización educativa a través da aplicación das tecncoloxías da información e da comunicación aos procesos de ensino-aprendizaxe.

2.Promover o intercambio de experiencias de boas prácticas con tecnoloxías da información e da comunicación.

3.Reflexionar sobre as propostas metodolóxicas que contribuirán a unha mellor integración das tecnoloxías da información e da comunicación nos centros educativos.

Observacións

HORARIO DO EVENTO: Venres 21 de marzo - De 17 a 21 h. Sábado 22 de marzo - De 10 a 14 h. e de 16:30 a 20:30. Nota: O evento retransmitirase en streaming.

Contidos

1.Experiencias educativas e recursos que facilitan unha práctica educativa innovadora coa utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.

2.Propostas metodolóxicas para a integración das tecnoloxías da información e da comunicación nos centros educativos.

3.A competencia dixital do profesorado como factor clave para a mellora educativa.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Vaamonde García, Mar

Enderezo Electrónico:  cafi.tic@edu.xunta.gal