Descrición da actividade


Título

O cine e o ensino da Historia

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L1201016
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  29/10/2012  -  29/11/2012
Data límite de inscrición: 14/09/2012
Lugar: CFR de Lugo
Prazas:  21
Observacións prazas: 
Preferencia: profesorado da área de ciencias sociais e coñecemento do medio

Horas totais

Horas presenciais: 35
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

590 - Profesores de ensino secundario
597 - Mestres

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Reflexionar sobre as posibilidades do cinema como recurso didáctico no ensino da Historia e para o tratamento dos temas transversais na área de ciencias sociais, xeografía e historia.

2.Elaborar propostas didácticas que permitan unha atención á diversidade do alumnado.

3.Entender o cine como ferramenta globalizadora que contribúe á formación integral do alumnado.

Contidos

1.O cinena no ensino da Historia: metodoloxías didácticas para o seu aproveitamento como recurso na aula.

2.Os contidos históricos e o cine.

3.Posibles utilizacións do cine como recurso didáctico na ensinanza da historia na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.gal