Descrición da actividade


Título

CIENCIAS DA TERRA PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO DENDE CLIMÁNTICA

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S1101071
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  07/02/2012  -  09/02/2012
Data límite de inscrición: 30/01/2012
Lugar: CAFI
Prazas:  45

Horas totais

Horas presenciais: 10
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

597 - Mestres

590815 - Profesores de ensino secundario. Ámbito científico-tecnolóxico

Criterios de selección

Os criterios xerais do Plan de Formación do Profesorado aplicados segundo estes criterios de prioridade decrecente: Especialidade de Bioloxía e Xeoloxía; Especialidades do ámbito científico e tecnolóxico; Demais especialidades e Ámbitos

Obxectivos

1.Aplicar o funcionamento dos xeosistemas para interpretar as súas alteracións cos cambios de dominio climático, e os seus impactos ambientais

2.Reflexionar sobre a influencia dos procesos xeolóxicos no Medio Ambiente

3.Analizar a utilización dos recursos xeolóxicos e edafolóxicos, as súas aplicacións e os límites que hai que ter presentes para adaptar o seu uso á súa capacidade de renovación

Contidos

1.Módulo I: "O enfoque medioambiental dos subsistemas da Terra fluida".

2.Módulo II: "O enfoque medioambiental dos subsistemas da Terra sólida".

3.Módulo III: "Os condicionantes xeolóxicos da biosfera, dende a orixe da vida ata a sociedade tecnolóxica".Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Sebastián Junquera, Ángel José

Enderezo Electrónico:  asebastian@edu.xunta.gal