Descrición da actividade


Título

Simulación de redes locais con máquinas virtuais

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: X1101003
Centro de formación e recursos: Servizos Centrais
Temporalización:  02/11/2011  -  28/12/2011
Data límite de inscrición: 15/06/2011
Lugar: PLATEGA
Prazas:  30

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 30
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Electricidade e electrónica
      # Ciclos formativos de grao superior
        - CS09004 - Sistemas de telecomunicación e informáticos (Tít. LOXSE)
          * CS0179 - Desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos
          * CS0204 - Sistemas operativos e linguaxes de programación
          * CS0205 - Sistemas telemáticos
    + Informática
      # Ciclos formativos de grao superior
        - CS14001 - Desenvolvemento de aplicacións informáticas (Tít. LOXSE)
          * CS0315 - Sistemas informáticos multiusuarios e en rede
        - CS14002 - Administración de sistemas informáticos (Tít. LOXSE)
          * CS0313 - Redes de área local
          * CS0314 - Sistemas informáticos monousuario e multiusuario

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

511124 - Catedráticos de ensino secundario. Sistemas electrónicos

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

590124 - Profesores de ensino secundario. Sistemas electrónicos

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2009-2010

Criterios de selección

Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Configurar equipamentos para establecer comunicacións en rede.

2.Xestionar os recursos do sistema e o seu uso a través da rede.

3.Compartir a conexión a internet entre os equipamentos dunha rede local.

Observacións

O curso estará dividido en 6 semanas cunha asignación de 5 horas cada semana. Enviamos o enlace para acceder aos contidos do curso:http://informatica.iessanclemente.net/manuais/index.php/Curso_Formaci%C3%B3n_Profesorado:_Ref._X1101003:_Simulaci%C3%B3n_de_redes_locais_con_m%C3%A1quinas_virtuais.

Contidos

1. Configuración de equipamentos para o establecemento de comunicacións en rede

2. Xestión dos recursos do sistema e do seu uso a través da rede

3. Compartición da conexión a internet entre os equipamentos da rede localPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Castro Espiño, Manuel

Enderezo Electrónico:  manuel.castro@edu.xunta.gal