Descrición da actividade


Título

Ciencias para o Mundo Contemporáneo no proxecto Climántica

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: X1004040
Centro de formación e recursos: Servizos Centrais
Temporalización:  14/01/2011  -  17/02/2011
Data límite de inscrición: 16/12/2010
Lugar: A distancia cunha sesión presencial o 10/02/2011 na EGAP, en Santiago.
Prazas:  67

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 30
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  •   - 1º Bacharelato
        * 8004 - Ciencias para o mundo contemporáneo

Corpos e especialidades

590007 - Profesores de ensino secundario. Física e química

590008 - Profesores de ensino secundario. Bioloxía e xeoloxía

Criterios de selección

Obxectivos

1.Afondar nas bases metodolóxicas para desenvolver a materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo (CCMC) coas TIC.

2.Reflexionar sobre a oportunidade que supón a sostibilidade abordada dende marco do cambio climático para obtención dun modelo de secuenciación lóxica das diferentes dimensións da ciencia fronteira recollidas no currículo de CCMC.

3.Afondar nas investigacións actuais en relación coa sostibilidade e cambio climático que se están a abordar nas diferentes dimensións de ciencia fronteira do currículo de CCMC.

Contidos

1.Procedementos metodolóxicos para desenvolver o currículo de CCMC orientado polo cambio climático mediante a súa expresión e argumentación en edublogs.

2.A sostibilidade entendida dende o reto do cambio climático.

3.Orixe e historia do problema do cambio climático.

4.Investigacións para a mitigación e adaptación ao cambio climático e para a solución da crise enerxética debida ao uso dos combustibles fósiles.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Sacido Romero, Alberto

Enderezo Electrónico:  asesoria.innovacioneducativa@edu.xunta.gal