Descrición da actividade


Título

VII Xornadas XuvenCiencia para o profesorado. Convivio de ciencia

Competencias profesionais

Investigador/a e innovador/a - Realización e execución de propostas.

Membro dunha organización - Xestión da participación e implicación en proxectos comúns.

Forma de participación

Mixta

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: L2201034
Centro de formación e recursos: Lugo
Temporalización:  14/10/2022  -  30/11/2022
Data límite de inscrición: 02/10/2022
Lugar: Lugo
Prazas:  45

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 7  (En rede)
 

Destinatarios

  • Bacharelato
  • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

511004 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

511005 - Catedráticos de ensino secundario. Xeografía e historia

511006 - Catedráticos de ensino secundario. Matemáticas

511007 - Catedráticos de ensino secundario. Física e química

511008 - Catedráticos de ensino secundario. Bioloxía e xeoloxía

511019 - Catedráticos de ensino secundario. Tecnoloxía

511053 - Catedráticos de ensino secundario. Lingua e literatura galega

511058 - Catedráticos de ensino secundario. Apoio á área de língua e ciencias sociais

511059 - Catedráticos de ensino secundario. Apoio á área de ciencias ou tecnoloxía

511812 - Catedráticos de ensino secundario. Ámbito de comunicación: lingua castelá e literatura

511815 - Catedráticos de ensino secundario. Ámbito científico-tecnolóxico

511816 - Catedráticos de ensino secundario. Ámbito de la comunicación

590004 - Profesores de ensino secundario. Lingua castelá e literatura

590005 - Profesores de ensino secundario. Xeografía e historia

590006 - Profesores de ensino secundario. Matemáticas

590007 - Profesores de ensino secundario. Física e química

590008 - Profesores de ensino secundario. Bioloxía e xeoloxía

590019 - Profesores de ensino secundario. Tecnoloxía

590053 - Profesores de ensino secundario. Lingua e literatura galega

590058 - Profesores de ensino secundario. Apoio á área de língua e ciencias sociais

590059 - Profesores de ensino secundario. Apoio á área de ciencias ou tecnoloxía

590812 - Profesores de ensino secundario. Ámbito de comunicación: lingua castelá e literatura

590815 - Profesores de ensino secundario. Ámbito científico-tecnolóxico

590816 - Profesores de ensino secundario. Ámbito de la comunicación

Criterios de selección

Os do Plan Anual de Formación do Profesorado

Indicadores de competencia dixital docente

1.2.A.1.2. Utiliza distintas plataformas de colaboración con aplicación profesional para o seu uso persoal.

Obxectivos

1.Proporcionar formación ao profesorado preuniversitario na práctica investigadora e no método científico para achegalo ás súas aulas.

2.Planificar e desenvolver proxectos de investigación na aula.

3.Proporcionar chaves para a elaboración e presentación en público dun estudo científico.

Observacións

Actividade en colaboración coa USC ofertada para profesorado de toda Galicia. Lugar de celebración: Salón de actos Escola Politécnica Superior (edificio ampliación) Ofertarase aloxamente para o profesorado non residente en Lugo e manutención para todos os docentes. Fase práctica: aplicación, desenvolvemento e avaliación dunha proposta didáctica.

Contidos

1.O método científico e a práctica investigadora na aula.

2.Metodoloxías e ferramentas para a realización de proxectos de investigación.

3.Metodoloxías e ferramentas para a presentación de estudos científicos.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Arias López, Marta

Enderezo Electrónico:  marta@edu.xunta.gal

Programa

L2201034_prog_def.pdf