Descrición da actividade


Título

Aproximación ao tratamento integrado de linguas

Competencias profesionais

Comunicador/a en linguas maternas e estranxeiras - Destrezas comunicativas verbais e non verbais: técnicas e estratexias para o desenvolvemento e mantemento.

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Programación, seguimento e avaliación.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: S2201052
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  30/03/2023  -  03/05/2023
Data límite de inscrición: 26/03/2023
Lugar: Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)
Prazas:  25
Observacións prazas: 
A actividade vai destinada a profesorado de centros públicos de todos os corpos e especialidades.

Horas totais

Horas presenciais: 20
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

CFR orixe - CAFI
Plan anual - 2018-2019
Plan anual - 2022-2023

Criterios de selección

Obxectivos

1.Coñecer que é o Tratamento Integrado de Linguas (TIL).

2.Analizar os pasos para o deseño dun proxecto que traballe as linguas de maneira integrada.

3.Coñecer diferentes experiencias de Tratamento Integrado de Linguas.

Observacións

Datas de celebración: 30 de marzo, 13, 19, 26 de abril e 3 de maio Horario: de 17 a 21 horas

Contidos

1.Tratamento Integrado de Linguas (TIL).

2.Proxectos de traballo integrado das linguas.

3.Experiencias de proxectos.Prerrequisitos

Ningún prerrequisito específico, agás o interés particular en tratar as linguas de maneira integrada.


Asesor responsable da actividade

Asesor:  García Souto, Silvia Susana

Enderezo Electrónico:  cafi.linguascooficiais2@edu.xunta.gal