Descrición da actividade


Título

Programación e avaliación para o proxecto LÓVA

Competencias profesionais

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Programación, seguimento e avaliación.

Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumnado - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Alfin.

Forma de participación

Presencial

Modalidade

Encontros

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: F2103009
Centro de formación e recursos: Ferrol
Temporalización:  22/09/2021  -  29/09/2021
Data límite de inscrición: 20/09/2021
Lugar: CFR de Ferrol
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 8
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

Todos os corpos

Temas e subtemas

Plan anual - 2018-2019
Plan anual - 2019-2020
Plan anual - 2020-2021
Plan anual - 2021-2022
Plan anual - 2022-2023

Criterios de selección

1º criterio- Estar realizando o proxecto LÓVA dende as súas clases. 2ª criterio- Colaborar co proxecto LÓVA que se realiza no seu centro educativo.

Obxectivos

1.Actualizar as programacións docentes as necesidades do proxecto LÓVA que se realiza.

2.Mellorar o proceso de avaliación dos distintos aprendizaxes alcanzados co proxecto LÓVA.

3.Estimular o rol activo do alumnado en relación cos aprendizaxes e o desenvolvemento en xeral do proxecto LÓVA.

Contidos

1.Os contidos das materias que participan, e que se van a traballar a través no proxecto LÓVA.

2.A relación dos criterios de avaliación e os estándares das materias implicadas co desenvolvemento do proxecto LÓVA.

3.Os instrumentos de avaliación e a evidencia dos aprendizaxes adquiridos a través do proxecto LÓVA.

4.As metodoloxías activas como factor clave dos aprendizaxes no proxecto LÓVA.Prerrequisitos

Desenvolver o proxecto LÓVA na súa materia, ou colaborar co proxecto que se realice no seu centro.


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Sordo Freire, José Antonio

Enderezo Electrónico:  jasordo@edu.xunta.gal