Proxectos do Viveiro do IES García-Barbón

Datos do viveiro:

Enderezo: Rúa Antonio Fernandez Perez, 32600, Verín
Teléfono: 988685085
Titor/a actual: María Teresa González Requejo
Contacto co viveiro: viveiro.ies.garcia.barbon@edu.xunta.gal

Relación de empresas do Viveiro do IES García-Barbón: