Proxectos do Viveiro do CIFP Ferrolterra

Datos do viveiro:

Enderezo: Avenida Ramón y Cajal s/n, 15403, Ferrol
Teléfono: 981333107
Titor/a actual: María Isabel Caamaño Maldonado
Contacto co viveiro: viveiro.cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal

Relación de empresas do Viveiro do CIFP Ferrolterra:


 • Emprendedor:
  Amador Gómez Corral

  Empresa dedicada ao mantemento, soldadura, caldeiraría e traballos auxiliares.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Martín Vázquez Taibo

  Prestación de servizos electricos a particulares, empresas, comunidades de veciños, etc directamente ou por intermediación de...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Emprendedor:
  Lewis Rodríguez Martínez

  Taller de electromecánica. Taller de chapa y pintura. Maquinaria agrícola.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
 • Emprendedor:
  Roberto Seijo Criado

  Carpintaría de fabricación e instalación de mobles a medida.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
 • Emprendedor:
  Adrián Luaces Vigo

  Mantemento e instalacións térmicas en edificios.

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro
 • Logo da empresa do viveirista
  Emprendedor:
  Jonathan Sanjurjo García

  Empresa baixo a forma xurídica de empresario individual que pretende levar a cabo todo tipo de instalacións de montaxe de obra e reformas de carpintería,...

  Situación no viveiro: Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa