Seminarios de contacto de Formación Profesional

O servizo español  para a internacionalización da educación SEPIE, publicou os seminarios de contacto de Formación Profesional que se desenvolveran de outubro a decembro de 2015. Estes seminarios facilitan o encontro  entre o profesorado e institucións interesadas en participar en proxectos europeos.