Sedes Sanidade

Sanidade


  
 CM Emerxencias sanitarias

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15022607
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Paseo marítimo 47
15002 A Coruña
A Coruña
981210112
27006516 CIFP Politécnico de Lugo
Rúa Armando Durán 3
27002 Lugo
Lugo
982220328
36013448 CIFP Manuel Antonio Avenida de Madrid, s/n
36214 Vigo
Pontevedra 
986273800

 

 CM Farmacia e parafarmacia

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15022607
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Paseo marítimo 47
15002 A Coruña
A Coruña
981210112
27006516 CIFP Politécnico de Lugo
Rúa Armando Durán 3
27002 Lugo
Lugo
982220328
36013448 CIFP Manuel Antonio Avenida de Madrid, s/n
36214 Vigo
Pontevedra 
986273800