Sedes Hostalaría e turismo

 Hostalaría e turismo


  
 CM Cociña e gastronomía

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15027897
CIFP Paseo das Pontes Rúa San Pedro de Mezonzo 4
15004 A Coruña
A Coruña 
981160196
15016000 CIFP Compostela Lamas de Abade s/n
15702 Santiago de Compostela
A Coruña
981523140
36020064 CIFP Carlos Oroza Montecelo 16
36161 Pontevedra
Pontevedra 
986847002
36013448 CIFP Manuel Antonio Avenida de Madrid, s/n
36214 Vigo
Pontevedra 
986273800


CM Servizos en restauración

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15027897
CIFP Paseo das Pontes Rúa San Pedro de Mezonzo 4
15004 A Coruña
A Coruña 
981160196
15016000 CIFP Compostela Lamas de Abade s/n
15702 Santiago de Compostela
A Coruña
981523140
36020064 CIFP Carlos Oroza Montecelo 16
36161 Pontevedra
Pontevedra 
986847002
36013448 CIFP Manuel Antonio Avenida de Madrid, s/n
36214 Vigo
Pontevedra 
986273800

   

CS Xestión de aloxamentos turístico

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15016000 CIFP Compostela Lamas de Abade s/n
15702 Santiago de Compostela
A Coruña
981523140