Sedes Enerxía e auga

Enerxía e auga


  
 CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15006754
CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y Cajal s/n
15403 Ferrol
A Coruña 
981333107
32015050 CIFP A Farixa Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa)
32005 Ourense
Ourense
988236552 
36014568 CIFP Valentín Paz Andrade Estrada vella de Madrid 160
36214 Vigo
Pontevedra 
986270904