Sedes Administración e xestión

Administración e xestión


 
 CM Xestión administrativa

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Avenida Castelao, 64 (Caranza)
15406 Ferrol
A Coruña 
981321565
32016765 CIFP Portovello Rúa Luís Trabazos 1, (As Lagoas)
32004 Ourense
Ourense 
988232649