Resolución dos programas Lanzadeiras Coruña e Lanzadeiras Lugo 2017-2018

Publícase a listaxe definitiva dos centros seleccionados para a súa participación nos programas Lanzadeiras Coruña e Lanzadeiras Lugo, que se inclúen no proxecto Miniempresas Coruña, durante o curso 2017/2018. Esta acción establécese dentro do ámbito de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Alcoa.

Etiquetas: