Proxecto FUTUREfacing

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional está a participar no proxecto FUTUREfacing, integrado por un consorcio de seis socios de catro países europeos. O proxecto persegue compartir, desenvolver e transferir prácticas innovadoras en educación e formación para a industria da madeira, en base ás demandas do sector.

Os acabados e revestimentos constitúen un elemento esencial no deseño e produción de mobiliario. Determinan tanto a estética como as prestacións funcionais, e están suxeitos a lexislacións cada vez máis restritivas en temas de saúde, seguridade no traballo e o medio ambiente. A fabricación tradicional está a evolucionar incorporando nanotecnoloxía, secado UV ou propiedades antibacterianas, entre outras.

Partenariado

 • DXEFPIE, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
 • GAIN, Axencia Galega de Innovación
 • XERA, Axencia Galega da Industria Forestal

 

 • BCF, Federación Británica de Acabados (British Coatings Federation), Reino Unido
 • FINSA, Financeira Maderera
 • ILVA, Industrias Químicas IVM, Italia
 • RAKVERE, Escola de Formación Profesional Rakvere Ametikool (Rakvere Vocational School), Estonia
 • CIS-Madeira, Centro de Innovación e Servicios Tecnolóxicos da Madeira de Galicia
 • CIS-Galicia, Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía

Colaboradores

 • CFPIMM, Centro de Formación Profesional das Industrias da Madeira e Mobiliario [Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário], Portugal
 • COSMOB, Centro Tecnológico da Madeira e o Moble [Centro tecnologico per il settore legno – arredo], Italia
 • GMIT, Centro Nacional de Excelencia en Deseño de Mobiliario e Tecnoloxía [National Centre for Excellence in Furniture Design and Technology], Irlanda
 • WOODWIZE, Centro de Formación en Madeira [OpleidingsCentrum Hout], Bélxica

Temporalidade

Do 1 de setembro de 2016 ao 31 de agosto de 2019.

Máis información