Proposta provisional de adxudicación dos premios eduemprende Idea 2019

Publícase a proposta provisional de adxudicación dos premios do concurso Eduemprende Idea 2019 (Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, publicada no DOG do 11 de marzo de 2019) elaborada pola comisión avaliadora do devandito concurso. Data de publicación: 02/08/2019

Tal como establece a orde de convocatoria, ábrese un prazo de 10 días naturais para presentar alegacións. 

Toda a información sobre esta convocatoria na seguinte ligazón:

Etiquetas: