Convocados os premios extraordinarios de FP de grao superior correspondentes ao curso 2019/20

Xúntase a Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311B).

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia; comezará o día 13 de abril de 2021 e rematará o día 12 de maio de 2021.

Etiquetas: