Oferta de formación profesional polo réxime ordinario e de persoas adultas en centros públicos para o curso 2017/2018

Orde do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

Orde do 15 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

Nas seguintes ligazóns pode consultar os mapas da oferta de formación profesional para o curso académico 2017/2018:

Etiquetas: