Mobilidades Proxecto Europa. Next Station: VET 2014-2016

Mobilidades do alumnado, titulados e profesorado no Proxecto Europa. Next Station: Vocational Training Network 2014-2016.

Participaron 317 alumnos, 20 titulados e 53 profesores de 19 centros da rede de CIFP da Comunidade Autónoma de Galicia e 18 IES, que forman parte do consorcio. As mobilidades tiveron as seguintes duracións:

  • 10 semanas para o alumnado en FCT
  • 6 meses para os titulados
  • 7 días para o profesorado

As mobilidades para o alumnado e titulados foron para realizar prácticas en empresas de acollida en diversos países da UE.

As mobilidades para o profesorado consistiron en períodos de observación (job shadowing) en centros educativos e empresas de distintos países da UE.

As mobilidades realizadas poden consultarse na seguinte ligazón: