Instruccións e prazos de admisión para 2º curso de PCPI. Curso 2014-2015

Na seguinte ligazón poderá consultar as instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado para o segundo curso dos programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2014-2015.

O prazo de presentación de solicitudes para cursar o segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial será desde o día 1 de setembro ata as 13:00 horas do día 10 de setembro de 2014.

Etiquetas: