PCPI: admisión alumnado curso 2012-2013

Resolución do 31 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico 2012/13.
 
- Resolución do 31 de xullo de 2012
 
 

Etiquetas: