Borrador da Orde que establece a oferta de PCPI. Curso 2012-13

Borrador da Orde do __ de xullo de 2012 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

- Ver borrador

Etiquetas: