Listaxes de espera

 O proceso de adxudicación centralizada está finalizado. A partir do 3 de outubro procédese á adxudicación das prazas residuais por chamamento telefónico desde os centros. Seguirase rigurosamente a orde establecida nas listaxes de espera da 2ª adxudicación extraordinaria.