Mobilidades do alumnado no Proxecto Europa. Next Station II 2013-2014

Mobilidades do alumnado no Proxecto Leonardo da Vinci IVT Europa. Next Station II 2013-2014.

Participaron 96 alumnos de 19 centros da rede de CIFP da Comunidade Autónoma de Galicia e o IES Ricardo Mella. As mobilidades tiveron unha duración de 10 semanas e se realizaron aos seguintes países:

 

Alemaña: 24 alumnos
 1. CIFP Ferrolterra:

  CM Electromecánica de vehículos automóbiles (1)

 2. CIFP Portovello:

  CM Xestión administrativa (1)

 3. CIFP Politécnico de Santiago:

  CM Soldadura e caldeiraría (1)

 4. CIFP Paseo das Pontes:

  CM Cociña e gastronomía (1)

  CM Servizos en restauración (1)

 5. CIFP Compostela:

  CM Panadería, repostaría e confeitaría (2)

  CM Preimpresión dixital (2)

  CM Servizos en restauración (2)

 6. CIFP Carlos Oroza:

  CM Panadería, repostaría e confeitaría (1)

  CM Cociña e gastronomía (2)

 7. CIFP Manuel Antonio:

  CM Servizos en restauración (1)

  CM Panadería, repostaría e confeitaría (1)

  CM Cociña e gastronomía (2)

 8. CIFP Valentín Paz Andrade:

  CM Soldadura e caldeiraría (1)

  CM Electromecánica de vehículos automóbiles (2)

  CM Instalacións de produción de calor (2)

 9. IES Ricardo Mella:

  CM Coidados auxiliares de enfermaría (2)

Italia: 21 alumnos
 1. CIFP Paseo das Pontes:

  CM Cociña e gastronomía (2)

 2. CIFP Someso:

  CM Peiteado e cosmética capilar (3)

  CM Estética persoal e decorativa (2)

 3. CIFP Compostela:

  CM Cociña e gastronomía (1)

  CM Panadería, repostaría e confeitaría (1)

 4. CIFP Politécnico de Lugo:

  CM Mecanizado (1)

  CM Instalacións de telecomunicacións (1)

  CM Coidados auxiliares de enfermaría (2)

  CM Farmacia e parafarmacia (1)

  CM Carpintaría e moble (1)

 5. CIFP A Carballeira- Marcos Valcárcel:

  CM Coidados auxiliares de enfermaría (3)

  CM Emerxencias sanitarias (1)

 6. CIFP A Granxa:

  CM Aceites de oliva e viños (2)

Polonia: 13 alumnos
 1. CIFP Someso:

  CM Soldadura e caldeiraría (3)

  CM Carrozaría (2)

 2. CIFP Compostela:

  CM Cociña e gastronomía (2)

 3. CIFP Ferrolterra:

  CM Carrozaría (3)

 4. CIFP Portovello:

  CM Xestión administrativa (1)

  CM Comercio (2)

Portugal: 13 alumnos
 1. CIFP Coroso:

  CM Instalacións de produción de calor (4)

 2. CIFP Carlos Oroza:

  CM Cociña e gastronomía (3)

  CM Servizos en restauración (1)

 3. CIFP Manuel Antonio:

  CM Confección e moda (3)

 4. CIFP A Granxa:

  CM Aceites de oliva e viños (2)

Finlandia: 10 alumnos
 1. CIFP Ánxel Casal- Monte Alto:

  CM Coidados auxiliares de enfermaría (2)

  CM Atención sociosanitaria (1)

 2. CIFP Portovello:

  CM Xestión administrativa (1)

  CM Atención a persoas en situación de dependencia (4)

 3. CIFP Ferrolterra:

  CM Carpintaría e moble (1)

  CM Instalación e amoblamento (1)

Malta: 7 alumnos
 1. CIFP Compostela:

  CM Atención a persoas en situación de dependencia (1)

 2. CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro:

  CM Comercio (1)

 3. CIFP Coroso:

  CM Carrozaría (1)

  CM Instalacións eléctricas e automáticas (1)

 4. CIFP As Mercedes:

  CM Comercio (1)

 5. CIFP Valentín Paz Andrade:

  CM Carpintaría e moble (1)

  CM Electromecánica de vehículos automóbiles (1)

Francia: 5 alumnos
 1. CIFP Compostela:

  CM Panadería, repostaría e confeitaría (1)

  CM Cociña e gastronomía (1)

 2. CIFP A Granxa:

  CM Xardinaría e floraría (3)

Irlanda: 2 alumnos
 1. CIFP Paseo das Pontes:

  CM Cociña e gastronomía (2)

Reino Unido: 1 alumno
 1. CIFP Compostela:

   CM Cociña e gastronomía (1)

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente