Instrumentos de apoio

Guía da persoa candidata
Esta guía está deseñada para coñecer os requisitos que tes que cumprir para accederes ao procedemento de avaliación e acreditación para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral e vías non formais de formación.

Cuestionarios de autoavaliación
Na seguinte ligazón poderás atopar os cuestionarios de autoavaliación das unidades de competencia obxeto de validación.