Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP no curso 2021-2022

Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021-2022.

Etiquetas: