15197

 

Electrobicicleta de man para nenos con mobilidade reducida

Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Soluciones metalúrgicas integrales 1980 SL
Hospital Nacional de Parapléjicos, Toledo
Descrición:

Deseño e montaxe dunha bicicleta eléctrica de man para nenos e nenas con mobilidade reducida, eliminando así as barreiras de acceso. O asento pode adaptarse ao crecemento dos/das nenos/as.

Materiais: