15195

 

Adestrador de sensores-actuadores no automóbil

Centro educativo coordinador: IES María Sarmiento
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Recalvi SL
Descrición:

Deseño e construción dunha ferramenta que permita un fácil adestramento para a diagnose e arranxo de avarías nos sensores – actuadores no automóbil. Como base empregamos un vehículo actual ao cal se lle adaptaron unha serie de regretas para facilitar a diagnose.

Materiais: