15194

 

Contextualización á realidade socioeconómica dos contidos de ciclos das familias profesionais de Química e Sanidade: unha aproximación experimental

Centro educativo coordinador: CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Euroinversiones Aguas de Sousas SLU
Descrición:

Deseño e realización de material didáctico para o desenvolvemento de prácticas de laboratorio, destinado as familias profesionais de Química e Sanidade, que permitan a determinación de parámetros de control de calidade en augas termais e minerais e deste xeito vincular a docencia coa realidade socioeconómica galega.

Materiais: