15192

 

Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos
Museo didáctico dos alimentos

Museo didáctico dos alimentos

Centro educativo coordinador: CIFP Compostela
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Diconsil Barbanza SLU
Descrición:

Creación dunha aula-exposición permanente de alimentos non perecedoiros, para o ensino dos módulos de coñecemento de materias primas, nas especialidades de Hostalaría e turismo, e de Industrias alimentarias.

Materiais: