15191

 

Construción dunha maqueta de nave industrial mediante impresión 3D

Centro educativo coordinador: IES de Valga
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Gama e hijos SL
Descrición:

Deseño e posterior construción dunha maqueta que representa a estrutura metálica dunha nave industrial, utilizando a tecnoloxía de impresión 3D.

Materiais: