15190

 

Ferramenta multiusos para operacións auxiliares de soldadura

Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Talleres Mecánicos Galicia SL
Herramientas Ferpa SL
Descrición:

Deseño e fabricación dunha ferramenta multiuso para soldadura na que se xuntan nunha soa, un conxunto de ferramentas que permite realizar diversas operación auxiliares dunha maneira mais cómoda, empregando unha única multiferramenta.

Materiais: