15189

 

Prototipo de sistema Dish Stirling para a conversión de enerxía solar en enerxía eléctrica

Centro educativo coordinador: CIFP Ferrolterra
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Escola de Especialidades Antonio de Escaño
Soluciones Metalúrgicas Gallegas SL
IELEC, Industria y electricidad SL
Descrición:

Deseño e construción dun sistema de microxeración de enerxía eléctrica empregando un colector solar cilíndrico parabólico, un seguidor solar, un motor Stirling e un xerador eléctrico que poida integrarse dentro dun sistema híbrido de produción de enerxía renovable, facilitando o autoconsumo e redución de custos para os fogares.

Materiais: