15188

 

Deseño, instalación e monitoraxe de parámetros dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo, e o seu posterior estudo de viabilidade

Centro educativo coordinador: IES Pedra da Auga
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Enrede Cloud Solutions SL
Descrición:

Deseño, instalación e monitoraxe dos parámetros máis significativos dunha instalación fotovoltaica para autoconsumo e o seu posterior estudo de viabilidade.

Materiais: