15186

 

Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables
Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables
Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables
Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables
Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables
Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables
Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables

Punto de recarga de vehículos eléctricos sustentable con enerxías renovables

Centro educativo coordinador: CIFP Coroso
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Instalaciones Taragoña S.C.
Descrición:

Instalación solar fotovoltaica con acumulación, para alimentación do punto de recarga de vehículo eléctrico, e aproveitamento dos excedentes de enerxía para subministración doutros receptores do centro (iluminación, proxectores, etc). Para unha maior contribución das enerxías renovables o proxecto contará cun xerador eólico de apoio, que fornecerá enerxía para a carga das baterías.

Materiais: