15182

 

Aplicación didáctica intelixente para o control do consumo eléctrico, conectando coa industria 4.0

Centro educativo coordinador: CIFP Politécnico de Santiago
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Instituto Schneider Electric de Formación (ISEF)
Infobradoiro Soluciones Informáticas SLNE
Unión distribuidores electricidade AS (UDESA)
Telecon Galicia SA
Descrición:

Aplicación didáctica intelixente para o control do consumo eléctrico. Permítenos monitorar e controlar os consumos, tanto instantáneos como entre períodos de tempo, detectando equipos, espazos ou zonas sobre as que actuar, conseguindo así unha maior eficiencia enerxética, reducindo tempos de intervención, custos e mellorando o impacto ambiental.

Materiais: