15178

 

Próteses dentais: seguindo a moda. Elaboración de próteses coas novas tecnoloxías

Centro educativo coordinador: CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Laboratorio Dental Felipe J SL
Descrición:

Deseño de grillz como complemento de moda, empregada por cantantes, artistas, etc. e protectores bucais para deportistas, personalizados e baixo prescrición facultativa. Aplicación das novas tecnoloxías na prótese, CAD-CAM. Mostra do funcionamento dun laboratorio de próteses e os traballos que nel se realizan.

Materiais: