15177

 

Estudo de seguridade alimentaria mediante a determinación de PCB en peixe e penso para acuicultura

Centro educativo coordinador: CIFP Manuel Antonio
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Instituto de investigacións mariñas (IIM-CSIC)
Descrición:

O proxecto consiste no desenvolvemento e optimización dunha metodoloxía analítica para a determinación de PCBs en peixe e penso e na aplicación deste método de análise a mostras de peixe e pensos de acuicultura.

Materiais: