15168

 

Aplicacións da castaña galega na panadaría e repostaría

Centro educativo coordinador: CIFP Compostela
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Consello Regulador IXP Castaña de Galicia
Descrición:

Realización de produtos de panadaría, repostaría e confeitaría, incorporando como base da súa elaboración a castaña galega e deseñando diferentes formatos comerciais.

Materiais: